Заседания

Заседание от дата 15.10.2015 от 16:30 часа.

Решения

№ 178–МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал подаден от Таня Такева-представител на местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ за тенденциозно и целенасочено премахване на плакати. На 14.10.2015 г. в 17:00 ч. в ОИК „Родопи“ е постъпил сигнал заведен под № 25 в регистъра за жалби и сигнали подаден от Таня Такева-представител на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ за частично неизпълнение на Решение № 167-МИ/НР/14.10.15 и Решение № 166-МИ/НР/14.10.15 на ОИК-Родопи и тенденциозно и целенасочено премахване на плакати на местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ в с.Крумово и с.Първенец. След постъпване на сигнала на 15.10.2015 г. Комисия в състав от двама членове на ОИК „Родопи“ извърши проверка на територията на с.Крумово и с.Първенец, като констатира изпълнение на Решение № 166-МИ/НР/14.10.15 и Решение № 167-МИ/НР/14.10.15 на ОИК-Родопи, освен това комисията констатира и новопоставени агитационни материали по стълбовете на ел.преносната мрежа на партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ в с.Първенец. Съобразно издадена Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“ са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 177– МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия БСП за промяна в състава на СИК 162600039 - с. Устина, община Родопи с вх. № 78 от 15.10.2015 г. На 15.10.2015 с вх. № 78 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600039 и 162600037 с. Устина и , община Родопи, както следва: В СИК 162600039 на мястото на Катюша Хубенова Бачкова с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Екатерина Димитрова Тонкова с ЕГН хххххххххх – Член. В СИК 162600037 на мястото на Екатерина Димитрова Тонкова с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Катерина Златанова Велкова с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 176–МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал подаден от Галя Грудева - временно изпълняваща длъжността кмет на с. Ягодово за поставени агитационни материали по стълбове на ел. преносната мрежа на територията на с. Ягодово. На 14.10.2015 г. в 16:59 ч. в ОИК „Родопи“ е постъпил сигнал заведен под № 24 в регистъра за жалби и сигнали подаден от Галя Грудева - временно изпълняваща длъжността кмет на с. Ягодово за поставени агитационни материали по стълбове на ел. преносна мрежа на територията на с. Ягодово, както и в близост до ОУ“Неофит Рилски“ на Местна коалиция: “ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ и ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ в нарушение на Заповед № 945/18.09.2015г. на Кмета на община „Родопи“. След постъпване на сигнала, на 15.10.2015 г. Комисия в състав от двама членове на ОИК „Родопи“ извърши проверка на територията на с. Ягодово, като констатира, че по стълбовете на ел. преносната мрежа, в близост до ОУ“ Неофит Рилски“ на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“. Съобразно издадена Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“ са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 175–МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал подаден от Рангел Портев - Упълномощено лице и представител на Общ.съвет на ПП АБВ за поставени агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. преносна мрежа на територията на с. Брестовица. На 14.10.2015 г. в 16:54 ч. в ОИК „Родопи“ е постъпил сигнал заведен под № 22 в регистъра за жалби и сигнали подаден от Рангел Портев - Упълномощено лице и представител на Общ.съвет на ПП АБВ за поставени агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. преносна мрежа на територията на с. Брестовица на ПП ГЕРБ и ПП АТАКА в нарушение на Заповед № 945/18.09.2015г. на Кмета на община „Родопи“. След постъпване на сигнала, на 15.10.2015 г. Комисия в състав от двама членове на ОИК „Родопи“ извърши проверка на територията на с. Брестовица, като констатира, по улиците на селото са поставени агитационни материали по стълбовете на ел. преносната мрежа, на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“, партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, партия КОАЛИЦИЯ „НАРОДЕН СЪЮЗ“, партия ГЕРБ. На търговска площ от метална конструкция са поставени агитационни материали на партия АТАКА, партия ГЕРБ и партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ Съобразно издадена Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“ са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“, както и на обекти, които са държавна и общинска собственост. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-„Родопи“:

№ 174– МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Родопи за провеждане на обучението на СИК на територията на община Родопи и приемане на график. На основание чл. 87, ал.1, т. 34 и във връзка с Решение № 2523-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 173– МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Костадин Иванов Иванов - упълномощен представител на партия НФСБ за промяна в състава на СИК 162600040 - с. Храбрино, община Родопи с вх. № 74 от 15.10.2015 г. На 15.10.2015 с вх. № 74 е постъпило заявление от Костадин Иванов Иванов за промяна в състава на 162600040 - с. Храбрино, община Родопи, както следва: В СИК 162600040 на мястото на Теменужка Димитрова Елкина с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Виолета Андонова Андонова с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 172– МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Славка Георгиева Диманова - упълномощен представител на партия АТАКА за промяна в състава на СИК 162600048 - с. Ягодово, община Родопи с вх. № 71 от 14.10.2015 г. На 14.10.2015 с вх. № 71 е постъпило заявление от Славка Георгиева Диманова за промяна в състава на 162600048 - с. Ягодово, община Родопи, както следва: В СИК 162600048 на мястото на Антон Ангелов Русев с ЕГН хххххххххх – Председател, да бъде заменена с Цвета Янкова Гарджева с ЕГН хххххххххх – Председател. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 171– МИ/НР / 15.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Славка Георгиева Диманова - упълномощен представител на партия АТАКА за промяна в състава на СИК 162600046 - с. Цалапица, община Родопи с вх. № 71 от 14.10.2015 г. На 14.10.2015 с вх. № 71 е постъпило заявление от Славка Георгиева Диманова за промяна в състава на СИК 162600046 - с. Цалапица, община Родопи, както следва: В СИК 162600046 на мястото на Магдалена Стоева Бръзкова с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Карамфила Стоичкова Пенкова с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения