Заседания

Заседание от дата 24.10.2015 от 16:00 часа.

Решения

№ 235– МИ/НР / 24.10.2015

ОТНОСНО : По искане на Неази Таир пълномощник ДПС с вх. № 148/24.10.2015 г. за издаване на ново удостоверение за застъпник на Милко Рангелов Ламбов; Постъпило е искане с вх. № 148/24.10.2015 г. в ОИК-Родопи от Неази Таир за издаване на ново Удостоверение на регистриран застъпник, т.к. последният е изгубил полученото от него Удостоверение с № 8/21.10.2015 г., издадено на основание Решение № 204-МИ/НР от 21.10.2015 г. Комисията счита, че искането следва да бъде уважено, след анулиране на издаденото вече удостоверение. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с т. 18 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 234 – МИ/НР / 24.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Пламен Кабаков – пълномощник на Патриотичен фронт „ВМРО-БНД“ за промяна в състава на СИК 162600037 - с. Устина, община „Родопи“ с Вх. № 147 от 24.10.2015 год. На 24.10.2015 год. с Вх. № 147 е постъпило заявление от Пламен Кабаков за промяна в състава на СИК 162600037 - с. Устина, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600037 Алина Атанасова Пехливанова - секретар, с ЕГН хххххххххх – секретар, да бъде заменена с Иван Рангелов Аргиров с ЕГН хххххххххх – секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения