Заседания

Заседание от дата 25.10.2015 от 06:00 часа.

Решения

№ 241–МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Отваряне на чувала за местни избори на секционна избирателна комисия 162600043 – с. Цалапица и преброяване на бюлетините избор на кмет на община, кмет на населено място, избор на общински съветници, както и за национален референдум На 25.10.2015г. след приключване на изборния ден постъпиха протоколите на СИК 162600043 – с. Цалапица за местни избори и национален референдум. Общинска избирателна комисия „Родопи“ при извършване на проверката на контролите в протоколите установи, че протоколите на СИК относно избора за кмет на община, кмет на населено място, избор на общински съветници, както и за национален референдум в община „Родопи“ не са попълнени коректно и има съществени несъответствия във вписаните в протоколите данни, които не могат да бъдат отстранени от СИК, в резултат на което четирите протокола следва да се унищожат. От попълнените данни не могат да се генерират резултати от проведения избор и поради това СИК 162600043 заедно с Общинска избирателна комисия - Родопи следва да извършат ново преброяване на бюлетините след приемане на протоколите на всички избирателни комисии. При така изложената фактическа обстановка ОИК „Родопи“ на основание, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.2 във вр. с чл. 445, ал.3 и от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 240–МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : „Родопи“ при извършване на проверката на контролите в протоколите установи, че протоколите на СИК относно избора за кмет на община, кмет на населено място, избор на общински съветници, както и за национален референдум в община „Родопи“ не са попълнени коректно и има съществени несъответствия във вписаните в протоколите данни, които не могат да бъдат отстранени от СИК, в резултат на което четирите протокола следва да се унищожат. От попълнените данни не могат да се генерират резултати от проведения избор и поради това СИК 162600047 заедно с Общинска избирателна комисия - Родопи следва да извършат ново преброяване на бюлетините след приемане на протоколите на всички избирателни комисии. При така изложената фактическа обстановка ОИК „Родопи“ на основание, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.2 във вр. с чл. 445, ал.3 и от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 239–МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Отваряне на чувала за местни избори на секционна избирателна комисия 162600036 – с. Скобелево и преброяване на бюлетините избор на кмет на община и общински съветници. На 25.10.2015г. след приключване на изборния ден постъпиха протоколите на СИК 16260036 – с. Скобелево за местни избори и национален референдум. Общинска избирателна комисия „Родопи“ при извършване на проверката на контролите в протоколите установи, че протоколите на СИК относно избора за кмет на община и избор на общински съветници в община „Родопи“ не са попълнени коректно, като са използвани двата формуляра и има съществени несъответствия във вписаните в протоколите данни, които не могат да бъдат отстранени от СИК, в резултат на което двата протокола следва да се унищожат. От попълнените данни не могат да се генерират резултати от проведения избор и поради това СИК 162600036 заедно с Общинска избирателна комисия Родопи следва да извършат ново преброяване на бюлетините след приемане на протоколите на всички избирателни комисии. Протоколът за национален референдум е попълнен коректно. При така изложената фактическа обстановка ОИК „Родопи“ на основание, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.2 във вр. с чл. 445, ал.3 и от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 238–МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Любомир Бойчев орг. секретар на ПП ГЕРБ относно посещение на кандидати за кмет на община в секциите на с. Първенец и с. Ягодово. На 25.10.2015г. в 17:20 ч. по e-mail е изпратена жалба от Любомир Бойчев – орг. секретар на ПП ГЕРБ Родопи, с входящ N 37/ 25.10.2015 г.. В жалбата се твърди, че Георги Цанков, кандидат за кмет от МК „ФОРОР“ между 10:30 и 12:00 ч. е посетил всички секции на територията на с. Първенец, под предлог – „Дали има проблеми и да пожелае успех на всички!“. Заявява се, че същият е посетил и секциите в с. Ягодово със същия мотив. Твърди се също и че сутринта в 9:00 ч. Павел Михайлов кандидат за кмет от БСП, също е минавал и влизал във всички секции на с първенец, като това се е повторило неколкократно през целия ден. При така изложената фактическа обстановка ОИК „Родопи“ не намира, че има нарушение на Изборния кодекс, поради което на основание, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 237 – МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600032 - с.Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 151 от 25.10.2015 год. На 25.10.2015 год. с Вх. № 151 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600032 - с.Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600032 Даниела Борисова Удонджиева, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменена с Росица Димитрова Бърдукова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 236 – МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600029 - с. Оризари, община „Родопи“ с Вх. № 151 от 25.10.2015 год. На 25.10.2015 год. с Вх. № 151 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600029 - с. Оризари, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600029 Ефтимия Василева Моллова, с ЕГН хххххххххх –Председател, да бъде заменена с Димитрина Иванова Добрева с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения