Общинска избирателна комисия Родопи


РЕШЕНИЕ
№ 12-МР
Родопи, 17.12.2023

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

брой на секционните избирателни комисии – 3;

брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи – 3;

брой граждани с избирателни права според избирателните списъци – 1733;

брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци – 276;

брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове – 276;

брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване бюлетини – 276;

по Въпроса – „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

брой действителни бюлетини с отговор „ДА" – 126;

брой действителни бюлетини с отговор „НЕ“ – 149;

брой недействителни бюлетини – 1.

Не е налице хипотезата на чл. 41, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС).

Общият брой на имащите право на глас е 1733 души. 40 % от 1733  души са 693,2.

В случая, в с. Белащица, Община Родопи, в местния референдум, са гласували 276 на брой избиратели, което е 15.93 % от гражданите с избирателни права, т.е. не е изпълнена първата задължителна предпоставка на цитираната разпоредба.

От общия брой гласували 276 на брой избиратели, с отговор „ДА“ на:

Въпроса – „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

са отговорили 126 гласоподаватели, което представлява 45,65 % от участвалите в референдума избиратели, т.е. по-малко от половината от участвалите в референдума избиратели.

 

Съгласно цитираната разпоредба „Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответното населено място и с „ДА“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума гласоподаватели според броя на намерените в избирателната кутия пликове.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС),  Общинска избирателна комисия Родопи

РЕШИ:

ОБЯВЯВА ЗА НЕПРИЕТО предложението, предмет на произведения, на 17.12.2023 г., местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с Въпрос – „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“;

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 42, ал. 1 от Закона за  прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – „Законността на резултатите от местен референдум може да се оспори от лицата по чл. 27, ал. 1, 2 и 3 или от съответния областен управител в 7-дневен срок от обявяването на резултатите от общинската избирателна комисия пред съответния административен съд, който се произнася в 14-дневен срок.

Председател: Радослав Йорданов Митев

Зам. председател: Ивелина Димитрова Стефанова

Зам. председател: Илияна Тодорова Уланова

Зам. председател: Никола Владимиров Златев

Зам. председател: Пепа Тодорова Цветкова

Секретар: Радостин Любомиров Семерджиев

За секретар: Ангелина Венкова Венкова

За секретар: Владимир Лъчезаров Бинев

За секретар: Владислав Пенчев Вълчев

За секретар: Здравка Иванова Георгиева

За секретар: Красимира Михайлова Кънева

* Публикувано на 17.12.2023 в 21:49 часа

Календар

Решения

  • № 200-МИ / 21.12.2023

    относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

  • № 12-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

  • № 11-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения