Заседания

Заседание от дата 21.12.2023 от 17:30 часа.

Заседание от дата 17.12.2023 от 07:00 часа.

Заседание от дата 07.12.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 17.11.2023 от 16:30 часа.

Заседание от дата 16.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 07.11.2023 от 16:30 часа.

Заседание от дата 06.11.2023 от 00:00 часа.

Заседание от дата 05.11.2023 от 06:30 часа.

Заседание от дата 04.11.2023 от 12:30 часа.

Заседание от дата 03.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2023 от 20:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2023 от 17:30 часа.

Заседание от дата 30.10.2023 от 00:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2023 от 07:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2023 от 16:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 24.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 20.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 17.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 14.10.2023 от 12:00 часа.

Календар

Решения

  • № 200-МИ / 21.12.2023

    относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

  • № 12-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

  • № 11-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения