21.12.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 21.12.2023 год. от 17:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

17.12.2023

АКТИВНОСТ КЪМ 20:00

час

Брой гласоподаватели по избирателни списъци

Брой гласували

% гласували

10:00

1733

23

1,33 %

13:00

1733

 153

 8,83 %

17:00

1733

 232

 13.39 %

20:00

1733

 276

 15.93 %

 

06.12.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 07.12.2023 год. от 17:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

16.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 17.11.2023 год. от 16:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

06.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 07.11.2023 год. от 16:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

05.11.2023

ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

УВАЖАЕМИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ,

КОГАТО В ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ СА ПУСНАТИ БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, НА ГЪРБА НА КОИТО НЕ Е ПОСТАВЕН ПЕЧАТ ОТ СИК, ТЕЗИ БЮЛЕТИНИ СЕ ПРЕБРОЯВАТ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ!!!

05.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Родопи уведомява, че изборният ден започна успешно в 07:00 часа на 05.11.2023 г.

04.11.2023

ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги,

Във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05.11.2023 г. , Ви напомняме следното:

След обявяване на гласуване за приключило всички СИК включват устройството за видеонаблюдение, съгласно предоставените инструкции, като устройството остава включено до подписване на протоколите на СИК и обявяване  на резултатите.

Секции с машинно гласуване, след активиране на СУЕМГ се разпечатва системна разписка. ХЕШ кодът в разписката се сравнява с получения запечатан плик, криптографски идентификатор (ХЕШ код), след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай че ХЕШ кодът не съвпада, незабавно се уведомява ОИК, която уведомява ЦИК.

03.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 04.11.2023 год. от 12:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

02.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 03.11.2023 год. от 17:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

01.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 01.11.2023 год. от 20:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

31.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 31.10.2023 год. от 17:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 28.06.2022 год. от 16:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

27.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 27.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

24.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 24.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

19.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 20.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ СИК НА 22.10.2023г.

Определя дата за провеждане на обучение с представители на ОИК Родопи на членовете на СИК в района на ОИК Родопи на 22.10.2023 год. /неделя/ от 10:00 часа в  Зрителна  зала  в Дом на културата „Борис Христов“, находяща се в гр. Пловдив,   ул. „Гладстон“  № 15.

Един час преди началния час на обучението да се извърши регистрация на присъстващите членове на СИК, на специално обособените за това места пред залата. 

Съгласно Решение № 1954-МИ/03.08.2023 год. на ЦИК на присъствалите членове на СИК, участвали в обучението на 22.10.2023 год., следва да се изплати възнаграждение по  40 лв.

17.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 17.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

13.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 14.10.2023 год. в 12:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

Календар

Решения

  • № 200-МИ / 21.12.2023

    относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

  • № 12-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

  • № 11-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения