Общинска избирателна комисия Родопи


РЕШЕНИЕ
№ 7-МР
Родопи, 07.12.2023

ОТНОСНО: Разпределяне на местата в СИК между парламентарно представените партии и коалиции при произвеждане на местния референдум, насрочен на 17.12.2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Родопи 

 

 

РЕШИ:

 

Във всяка СИК ще има по един член от парламентарно представените партии и един от инициативния комитет, като ръководството се запазва съобразно местните избори от 29.10.2023г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Радослав Йорданов Митев

Секретар: Радостин Любомиров Семерджиев

* Публикувано на 07.12.2023 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 200-МИ / 21.12.2023

    относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

  • № 12-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

  • № 11-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения