Общинска избирателна комисия Родопи


РЕШЕНИЕ
№ 8-МР
Родопи, 07.12.2023

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в Община Родопи съобразно единната номерация на секциите при произвеждане на местен референдум на 17.12.2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 7 и чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 2, изр. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и писмо от Кмета на Община Родопи с изх. № 94П-67-2#61/ 23.11.2023 г. и вх. № 187/ 07.12.2023 г., съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка със Заповед № Д-20-122 от 27.10.2023г. на Областен управител на област Пловдив и Заповед № 1885/ 20.11.2023 г. на Кмета на Община Родопи, относно образувани избирателни секции за произвеждане на местен референдум на 17.12.2023 г. в населено място с.Белащица с въпрос: „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“ Общинска избирателна комисия Родопи 

 

 

РЕШИ:

 

Утвърждава единни номера на избирателните секции на територията на Община Родопи, както следва:

 

 

Избирателна секция номер

Адрес

№ 16 26 00 001

с. Белащица, ОУ.“Пенчо Славейков“ ул. „П. Яворов“ № 26.

№ 16 26 00 002

с. Белащица, ОУ.“Пенчо Славейков“ ул. „П. Яворов“ № 26.

            № 16 26 00 003

с. Белащица, ОУ.“Пенчо Славейков“ ул. „П. Яворов“ № 26.

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Радослав Йорданов Митев

Секретар: Радостин Любомиров Семерджиев

* Публикувано на 07.12.2023 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 200-МИ / 21.12.2023

    относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

  • № 12-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

  • № 11-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения