Общинска избирателна комисия Родопи


РЕШЕНИЕ
№ 9-МР
Родопи, 07.12.2023

ОТНОСНО: Писмо от Павел Михайлов Кмет на Община Родопи с изх. № 94П-67-2#67/05.12.2023 г. и наш вх. № 186/ 07.12.2023 г. с писмено предложение за назначаване поименния състав на секционните избирателни комисии, при постигнато пълно съгласие на проведените от него консултации с парламентарно представените партии и коалиции и инициативен комитет.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Предложение за състав на СИК, заедно със списък на резервните членове. Попълнена форма за предложение за състава на СИК – 1бр. ел. носител.
 2. Протокол от проведените консултации на 24.11.2023г., в едно с присъствен списък, Заповед № 1894/23.11.2023г. на Кмета на Община Родопи.
 3. Предложения за състав на СИК от участващите в консултациите – 3 броя.

На основание чл. 7, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), чл. 87, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 11, вр. ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка със свои Решения № 4-МР/ 07.12.2023 г. и № 6-МР/ 07.12.2023 г. Общинска избирателна комисия Родопи

 

РЕШИ:

 

Регистрира следните членове на Секционните избирателни комисии:

Секционна избирателна комисия № 162600001

Адрес: с. Белащица, ОУ.”Пенчо Славейков”, ул. „П.Яворов“ № 26

Костадин Ангелов Стефанов

Председател

Наталия Димова Костадинова

Секретар

Елена Иванова Кирянова

член

Виолета Николова Неделчева

член

Евелина Петрова Георгиева

член

Велина Димитрова Георгиева

член

Александър Николов Лечев

член

 

Секционна избирателна комисия № 162600002

Адрес: с. Белащица, ОУ.”Пенчо Славейков”, ул. „П.Яворов“ № 26

Весела Георгиева Торбева

Председател

Вива Атанасова Калчева

Секретар

Стойна Георгиева Бандулова

член

Росица Димова Толева

член

Петър Петров Качулов

член

Ангел Георгиев Мандев

член

Цветелина Славова Стойчева

член

 

Секционна избирателна комисия № 162600003

Адрес: с. Белащица, ОУ.”Пенчо Славейков”, ул. „П.Яворов“ № 26

Екатерина Петрова Филипова

Председател

Светла Йорданова Попова

Секретар

Виолета Стоева Гайдарова

член

Виолета Лилова Паскалева

член

Даниела Ненкова Стефанова

член

Теодора Димитрова Първанова - Гергинова

член

Донка Тодорова Гимишева

член

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Радослав Йорданов Митев

Секретар: Радостин Любомиров Семерджиев

* Публикувано на 07.12.2023 в 20:14 часа

Календар

Решения

 • № 200-МИ / 21.12.2023

  относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

 • № 12-МР / 17.12.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

 • № 11-МР / 17.12.2023

  относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения