Заседания

Заседание от дата 13.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 13.10.2015 от 12:30 часа.

Решения

№ 165– МИ/НР / 13.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия Българска Социалистическа Партия за промяна в състава на СИК 162600048 - с. Ягодово, община Родопи с вх. № 46 от 08.10.2015 г. На 08.10.2015 с вх. № 46 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600048 - с. Ягодово, община Родопи, както следва: В СИК 162600048 на мястото на Василка Димитрова Чинчинова с ЕГН xxxxxxxxxx – Зам. председател, да бъде заменена с Мария Йорданова Георгиева с ЕГН xxxxxxxxxx – Зам. председател; С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, в вр. т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 164– МИ/НР / 13.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия Българска Социалистическа Партия за промяна в състава на СИК 162600018 - с. Извор, община Родопи с вх. № 46 от 08.10.2015 г. На 08.10.2015 с вх. № 46 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600018 - с. Извор, община Родопи, както следва: В СИК 162600018 на мястото на Тодор Василев Павлов с ЕГН xxxxxxxxxx – секретар, да бъде заменен с Тереза Ченкова Арабаджиева с ЕГН xxxxxxxxxx – секретар; С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, в вр. т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 163– МИ/НР / 13.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия Българска Социалистическа Партия за промяна в състава на СИК 162600021 и СИК 162600022- с. Крумово, община Родопи с вх. № 46 от 08.10.2015 г. На 08.10.2015 с вх. № 46 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600021 и СИК 162600022 - с. Крумово, община Родопи, както следва: В СИК 162600021 на мястото на Димитър Златанов Найденов с ЕГНxxxxxxxxxx – член, да бъде заменен с Златка Янкова Бимбалова с ЕГН xxxxxxxxxx – член; В СИК 162600022 на мястото на Снежана Асенова Христозова с ЕГН xxxxxxxxxx – член, да бъде заменена с Доротея Михайлова Симеонова с ЕГН xxxxxxxxxx – член; С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, в вр. т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 162– МИ/НР / 13.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова-упълномощен представител на партия БСП за промяна в състава на СИК 162600017-с.Злати трап, община Родопи с вх. № 46 от 08.10.2015 г. На 08.10.2015 с вх. № 46 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600017- с.Злати трап, община Родопи, както следва: Виолета Иванова Моллова с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменена с Вера Кирилова Карапатирова с ЕГН хххххххххх – член; Павлина Димитрова Белоперкова с ЕГН хххххххххх-член, да бъде заменена с Катя Георгиева Тачева с ЕГН хххххххххх С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, в вр. т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 161– МИ/НР / 13.10.2015

ОТНОСНО : : Предложение от Иванка Петкова Петкова-упълномощен представител на партия БСП за промяна в състава на СИК 162600007-с.Брани поле, община Родопи с вх. № 46 от 08.10.2015 г. На 08.10.2015 с вх. № 46 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600007-с.Брани поле, община Родопи, както следва: Златка Владимирова Костадинова с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменена със Златка Йорданова Гишина с ЕГН хххххххххх– член; С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, в вр. т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 160–МИ/НР / 13.10.2015

ОТНОСНО : Сигнали подадени от Юлия Атанасова - временно изпълняващ длъжността кмет на с. Крумово за поставени агитационни материали по дърветата на ул. „Хан Крум“ в нарушение на Наредба N 1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Родопи и по стълбовете на ел. преносната мрежа на територията на с. Крумово. На 12.10.2015 г. в 16:30ч. в ОИК Родопи е постъпил сигнал заведен под N 14 в регистъра за жалби и сигнали, подаден от Юлия Атанасова - временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Крумово за поставени агитационни материали по дърветата на ул. „Хан Крум“ в нарушение на Наредба N 1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Родопи На 13.10.2015г.в 10:40 под N 17 в регистъра за жалби и сигнали, подаден от Юлия Атанасова - временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Крумово за поставени агитационни материали по стълбовете на ел. преносната мрежа на територията на с. Крумово на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ в нарушение на Заповед 945/18.09.201г. на Кмета на община Родопи. След постъпване на сигналите, на 13.10.2015 г. Комисия в състав от двама членове на ОИК Родопи извърши проверка на територията на с. Крумово, като констатира, че са поставени агитационни материали по стълбовете на ел. преносната мрежа, и по крайпътните дървета на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“. Съобразно издадена заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия Родопи, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Родопи:

№ 159–МИ/НР / 13.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал подаден от Сийка Дочева - временно изпълняващ длъжността кмет на с. Първенец за разлепени плакати по стълбовете на ел. преносната мрежа на територията на с. Първенец. На 12.10.2015 г. в 13:04ч. в ОИК Родопи е постъпил сигнал заведен под N 13 в регистъра за жалби и сигнали подаден от Сийка Дочева - временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Първенец за поставени агитационни материали по стълбовете на ел. преносната мрежа на територията на с. Първенец на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ в нарушение на Заповед 945/18.09.2015г. на Кмета на община Родопи. След постъпване на сигнала, на 13.10.2015 г. Комисия в състав от двама членове на ОИК Родопи извърши проверка на територията на с. Първенец, като констатира, че на централната улица на с. Първенец, както в района между църквата „Св. Св. Константин и Елена“ и ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ са поставени агитационни материали по стълбовете на ел. преносната мрежа, и по крайпътните дървета на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“. Комисията констатира също, че по стълбовете на ел. преносната мрежа, и по крайпътните дървета има поставени агитационни материали на коалиция „Народен съюз“ и Българска социалистическа партия. Съобразно издадена заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия Родопи, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Родопи:

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения