17.12.2023

АКТИВНОСТ КЪМ 20:00

час

Брой гласоподаватели по избирателни списъци

Брой гласували

% гласували

10:00

1733

23

1,33 %

13:00

1733

 153

 8,83 %

17:00

1733

 232

 13.39 %

20:00

1733

 276

 15.93 %

 

05.11.2023

ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

УВАЖАЕМИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ,

КОГАТО В ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ СА ПУСНАТИ БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, НА ГЪРБА НА КОИТО НЕ Е ПОСТАВЕН ПЕЧАТ ОТ СИК, ТЕЗИ БЮЛЕТИНИ СЕ ПРЕБРОЯВАТ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ!!!

05.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Родопи уведомява, че изборният ден започна успешно в 07:00 часа на 05.11.2023 г.

04.11.2023

ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги,

Във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05.11.2023 г. , Ви напомняме следното:

След обявяване на гласуване за приключило всички СИК включват устройството за видеонаблюдение, съгласно предоставените инструкции, като устройството остава включено до подписване на протоколите на СИК и обявяване  на резултатите.

Секции с машинно гласуване, след активиране на СУЕМГ се разпечатва системна разписка. ХЕШ кодът в разписката се сравнява с получения запечатан плик, криптографски идентификатор (ХЕШ код), след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай че ХЕШ кодът не съвпада, незабавно се уведомява ОИК, която уведомява ЦИК.

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ СИК НА 22.10.2023г.

Определя дата за провеждане на обучение с представители на ОИК Родопи на членовете на СИК в района на ОИК Родопи на 22.10.2023 год. /неделя/ от 10:00 часа в  Зрителна  зала  в Дом на културата „Борис Христов“, находяща се в гр. Пловдив,   ул. „Гладстон“  № 15.

Един час преди началния час на обучението да се извърши регистрация на присъстващите членове на СИК, на специално обособените за това места пред залата. 

Съгласно Решение № 1954-МИ/03.08.2023 год. на ЦИК на присъствалите членове на СИК, участвали в обучението на 22.10.2023 год., следва да се изплати възнаграждение по  40 лв.

13.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 14.10.2023 год. в 12:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

03.10.2023

Замени в СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Общинската избирателна комисия 1626 - Родопи указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения образец.

 

БЛАНКА ЗА ЗАМЕНИТЕ В СИК

30.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 03.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

25.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 26.09.2023 год. в 17:00 часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

21.12.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 21.12.2023 год. от 17:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

06.12.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 07.12.2023 год. от 17:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

16.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 17.11.2023 год. от 16:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

06.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 07.11.2023 год. от 16:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

03.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 04.11.2023 год. от 12:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

02.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 03.11.2023 год. от 17:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

01.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 01.11.2023 год. от 20:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

31.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 31.10.2023 год. от 17:30 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Родопи свиква заседание на комисията на 28.06.2022 год. от 16:00 часа в Заседателна зала, находяща се в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А, ет. 2, стая 14

27.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 27.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

24.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 24.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

19.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 20.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

17.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 17.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

13.10.2023

Заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината/района по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

13.10.2023

Съобщение за ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА РОДОПИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РОДОПИ, обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес /извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден /28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

В изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

Са навършили 18 години към изборния ден вкл.

Не са поставени под запрещение.

Не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

Имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община.

 

 

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
12.10.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Родопи, на 29.10.2023 г., както следва:

 

 

12.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ.

Общинската избирателна комисия - Родопи, ще приема документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч.,  на адреса на комисията в Гр. Пловдив, 4000, ул. "Софроний Врачански" 1а.

Необходимите документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 28.10.2023 г. до 17:00 ч.!

ВАЖНО: Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва от ОИК - Родопи съгласно Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК след представяне на:

1. Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ);

2. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно;

3. Към заявлението на партията, коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx);

4. Декларация от лицата (Приложение № 74-МИ)

 

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Родопи до изборния ден по реда за регистрация на застъпници чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ ) , подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

09.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 10.10.2023 год. в 17:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

09.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 09.10.2023 год. в 16:30часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

07.10.2023

ВАЖНО!!!

Предвид зачестилите непълно/неправилно изпратени заявления за замени в СИК на територията на община Родопи, ОИК Родопи Ви указва:

ПРИ ИСКАНЕ ЗА ЗАМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК ОТ ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИ, ТО СЪЩОТО СЛЕДВА ДА Е НАПРАВЕНО ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

 • ПОПЪЛВА СЕ ТАБЛИЦА ПО ОБРАЗЕЦ, КОЯТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ „СЪОБЩЕНИЯ“ НА САЙТА НА ОИК РОДОПИ;
 • СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА СЪЩАТА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПРАТИ НА ОФИЦИАЛНИЯ E-MAIL НА ОИК РОДОПИ, КАТО ПОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ПАРТИЯТА/КОАЛИЦИЯТА ЛИЦЕ;
 • E-MAIL ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

          - ТЕМА: „ЗАМЕНИ В СИК“ И НАИМЕНОВАНИЕТО НА ПАРТИЯТА/КОАЛИЦИЯТА;

          - ТЕКСТ: „ПРИЛАГАМЕ ТАБЛИЦА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАМЕНИ В СИК И ПЪЛНОМОЩНО (АКО  ЛИЦЕТО ИЗПРАЩАЩО ЗАМЕНИТЕ НЕ Е ОФИЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНОТО ОТ ПАРТИЯТА/КОАЛИЦИЯТА)

05.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 05.10.2023 год. в 18:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

03.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 03.10.2023 год. в 14:00часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

30.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 30.09.2023 год. в 15:30часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

28.09.2023

Жребий на реда за представяне на ПП, КП, МК и ИК в диспутите по Радио Пловдив и БНТ 2 Пловдив

Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, информира представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както и представители на съответните регионални радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ, че на 28.09.2023 г. в 17:30 ч., на адрес: гр.Пловдив, ул. Софроний Врачански № 1А, ет.2, ст.14, ще бъде проведен жребий за реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

28.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 28.09.2023 год. в 17:30часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

20.09.2023

Таблица за предложения за СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

* Изтегли файл: Членове на СИК

20.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Общинската избирателна комисия в община Родопи, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч.в сградата на Община Родопи, находяща се на ул. Софроний Врачански № 1А, ет.2, ст.14.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г. 17:00ч.!

 

ВАЖНО: Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/кметство/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

 1. ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

ВАЖНО: Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка, съгласно Приложение № 1 към Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК.

Когато се завърши списъкът, файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

18.09.2023

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинската избирателна комисия Родопи се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително, всеки календарен ден от 09:00ч. до 17:00ч.

14.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 18.09.2023 год. в 17:00 часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

13.09.2023

СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове

СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, утвърдени с Решение № 1952-МИ от 3 август 2023 г.Решение № 1964-МИ от 7 август 2023 г.Решение № 1974-МИ от 10 август 2023 г. и Решение № 1977-МИ от 16 август 2023 г. на ЦИК, можете да намерите на следния линк:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents

11.09.2023

Регистрация на инициативни комитети в ОИК „Родопи“

За участие в изборите за общински съветници и за кметове може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за  общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства. Един инициативен комитет може да издигне само един независим кандидат. Инициативните комитети се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия (ОИК). 

1. За издигане на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава–членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г. Под изборен район за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на район се разбира територията на съответната община, а под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.

2. Избирателите, които участват в образуването на инициативните комитети трябва да отговарят и на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- за гражданите на държава–членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

3. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет.

4. В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор (общински съветници, кмет на община, район или кмет на кметство);

- от кого се представлява инициативният комитет.

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК

1. Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

2. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

3. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

4. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

5. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

11.09.2023

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

11.09.2023

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица

09.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 14.09.2023 год. в 17:00 часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

08.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК 1626 - Родопи свиква заседание на комисията на 09.09.2023 год. в 10:30 часа в Заседателната зала находяща се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, улица "Софроний Врачански" №1а, ет. 2, ст. 14

още съобщения

Календар

Решения

 • № 200-МИ / 21.12.2023

  относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

 • № 12-МР / 17.12.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

 • № 11-МР / 17.12.2023

  относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения