Заседания

Заседание от дата 21.10.2015 от 15:00 часа.

Решения

№ 208–МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Жалба на ПП ГЕРБ относно тяхна информация, че на 22.10.2015г. в с. Брестовица на мероприятие на местна коалиция ФОРОР ще вземем участие Крисия Тодорова. На 20.10.2015г. в 12.43ч. на е-mail на ОИК-Родопи е получена жалба от Любомир Бойчев – орг. секретар на ПП ГЕРБ Родопи, с входящ N 30/ 20.10.2015г.. В жалбата се твърди, че на 22.10.2015г. местна коалиция ФОРОР ще имат мероприятие , на което ще вземе участие Крисия Тодорова. Твърди се , че са нарушени чл. 11, ал.1 и ал.4 ЗЗД, както и Закона за политическите партии. Общинска избирателна комисия Родопи установи следното: Изнесените в жалбата твърдения касаят бъдещо събитие и не са налице данни за извършено нарушение на Изборния кодекс и посочените разпоредби, като счита, че жалбата е неоснователна. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, на основание чл.87, ал.1, т.22:

№ 207 МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал от Таня Такева– представител на местна коалиция „ФОРОР- РБ, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ за доставен октомврийски брой на „Информационен бюлетин“ на Община „Родопи“, който съдържа информация относно свършена работа през изтеклия мандат на Пламен Спасов. На 19.10.2015 г. в 12:45 часа в ОИК „Родопи“ по електронна поща е постъпил сигнал заведен под № 28 в регистъра за жалби и сигнали. Същият е подаден от Таня Такева– представител на местна коалиция „ФОРОР- РБ, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“. В сигнала се твърди че на 16 октомври 2015 г. в Община „Родопи“ е бил доставен октомврийски брой на „Информационен бюлетин“ на Община „Родопи“, записан под №18, съдържащ информация относно свършената работа през изтеклия мандат на Пламен Спасов, в качеството му на кмет на Община Родопи. Твърди се, че към момента, издаваните общински информационни бюлетини не са имали изписан брой и се акцентира, че ПП ГЕРБ е с №18 в бюлетината, с което е нарушен чл.168, ал.3 от ИК. В сигналът се твърди че бюлетинът на община Родопи е бил поставен непосредствено до входната врата на сградата както и че е бил предоставян на всеки, ползващ услуга в деловодството на общината, което е недопустимо съгласно чл.182, ал.1 от ИК. Изразено е и лично мнение относно необходимата насоченост на октомврийски брой на „Информационния бюлетин“ на Община „Родопи“, а именно към предстоящите местни избори и национален референдум, така и за промените в произвеждането на избори, съгласно новия изборен кодек, а не към отчет на свършената работа на Пламен Спасов, който ще бъде разпространен и чрез структурите и служителите на Български пощи до всеки жител на общината. ОИК-Родопи извърши служебна проверка на официалната страница на Община „Родопи“, с която констатира, че на сайта са публикувани в електронен вид списък на „Информационен бюлетин“ с номера от №1 до №17, като последния брой №17 е за месец септември 2015г. В предходните на №18 броеве няма отпечатан пореден номер на брой в изданията на хартиен носител. ОИК-Родопи приема, че е съвпадение на поредния брой „Информационен бюлетин“ №18 и номера на кандидата за кмет на община от ПП ГЕРБ Пламен Спасов под №18 в изборната бюлетина. „Информационния бюлетин“ се издава от Община „Родопи“ със средства на същата с цел осведомяване жителите на общината за извършени дейности на територията й, в него също са публикувани и снимки на Пламен Спасов, който към момента на издаване му е регистриран като кандидат за кмет на общината от ПП ГЕРБ, поради което същият представлява публичен административен ресурс по смисъла на параграф 1, т.18 от ДР на Изборния кодекс. При извършената от ОИК-Родопи проверка в сградата на Община Родопи до информационното табло бе установено, че има налични броеве на „Информационния бюлетин“. ОИК-Родопи приема, че „Информационния бюлетин“ е използван във връзка с извършване на предизборна агитация, както и приема, че има извършено нарушение по чл.168, ал.3 от Изборния кодекс.

№ 206–МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане) в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане), заявено от Николай Георгиев Недков ЕГН xxxxxxxxxx – пълномощник на Георги Седефчов Първанов, ЕГН xxxxxxxxxx за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 06 на 20.10.2015 год. в 15:41 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Пълномощно от Георги Седефчов Първанов с рег. № 3602/29.06.2015 год. на Нотариус с рег. № 041 на Нотариалната камара. - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 47 броя застъпници от приложения списък на партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане). Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 205–МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ” в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ”, внесено от Таня Атанасова Такева, ЕГН xxxxxxxxxx за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 05 на 17.10.2015 год. в 15:26 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. както и заявление ( Приложение N 69-МИ от изборните книжа ) за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ” заведено под № 05 на 21.10.2015 год. в 15:26 часа Към заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) са приложени: - Решение от 13.09.2015г. за създаването и функционирането на местна коалиция за участие в избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. на територията на община Родопи - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. Към заявление (Приложение N 69-МИ от изборните книжа) са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на заместващите застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат-флашка. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 51 броя застъпници от приложения списък местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ”. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 204–МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, внесено от Неази Азис Таир, ЕГН xxxxxxxxxx –като пълномощник на Юксел Руфат Расим, ЕГН xxxxxxxxxx, упълномощен от Лютви Ахмед Местан, ЕГН xxxxxxxxxx за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 04 на 16.10.2015 год. в 16:28 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Пълномощни № 71-31 и №71 от 17.08.2015 г. - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 51 броя застъпници от приложения списък партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 203–МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с. Кадиево в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с. Кадиево, заявено от Лиляна Трифонова Петров , ЕГН xxxxxxxxxx – представляващ инициативния комитет за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 01 на 13.10.2015 год. в 14:20 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат- флашка. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 2 броя застъпници от приложения списък на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с. Кадиево. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 202–МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия ГЕРБ, заявено от ЕГН xxxxxxxxxx – пълномощник на Розалин Петков Петков, ЕГН xxxxxxxxxx, преупълномощен от Бойко Методиев Борисов, ЕГН xxxxxxxxxx за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 02 на 15.10.2015 год. в 15:32 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Пълномощно № МИ-15-002/17.08.2015 год. от Розалин Петков Петков, ЕГН xxxxxxxxxx. - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 51 броя застъпници от приложения списък на партия ГЕРБ. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 201–МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с.Брестник в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с.Брестник, заявено от Любомира Костадинова Шопова - Гаджева, ЕГН xxxxxxxxxx – представляващ инициативния комитет за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 03 на 16.10.2015 год. в 15:03 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат- флашка. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 2 броя застъпници от приложения списък на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с.Брестник. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 200– МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на ББЦ за промяна в състава на СИК 162600028 - с. Марково, община Родопи с вх. № 109 от 20.10.2015 г. На 20.10.2015 с вх. № 109 е постъпило заявление от Таня Атанасова Такева за промяна в състава на СИК 162600028 - с. Марково община Родопи, както следва: В СИК 162600028 на мястото на Румяна Димитрова Апостолова с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Весела Ганчева Мутафчиева с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 199– МИ/НР / 21.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на коалиция Реформаторски блок за промяна в състава на СИК 162600028 - с. Марково, община Родопи с вх. № 109 от 20.10.2015 г. На 20.10.2015 с вх. № 109 е постъпило заявление от Васил Иванов Гюрдиев за промяна в състава на СИК 162600028 - с. Марково община Родопи, както следва: В СИК 162600028 на мястото на Галина Тодорова Донева с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Ралица Цветанова Куталска с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения