Заседания

Заседание от дата 23.10.2015 от 16:00 часа.

Решения

№ 233–МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпник на кандидатската листа на партия АТАКА в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 год. Постъпило е заявление (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпник на кандидатската листа на партия АТАКА, заявено от Славка Георгиева Диманова, ЕГН xxxxxxxxxx – пълномощник на Магдалена Ламбова Ташев за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 15 на 23.10.2015 год. в 17:00 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 год. Към заявлението са приложени: - Списък с името и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 1 /един/ брой застъпник от приложения списък на партия АТАКА. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 232 – МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на КП ББЦ за промяна в състава на СИК 162600030 - с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 139 от 23.10.2015 год. На 23.10.2015 год. с Вх. № 139 е постъпило заявление от Таня Атанасова Такева за промяна в състава на СИК 162600030 - с. Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600030 Виолина Михайлова Шишкова - секретар, с ЕГН xxxxxxxxxx – Секретар, да бъде заменена с Димитър Георгиев Филипов с ЕГН xxxxxxxxxx – секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 231–МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Българска социалистическа партия“ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Българска социалистическа партия“, заявено от Иванка Петкова Петкова, ЕГН хххххххххх пълномощник на Галин Неделчев Дурев, ЕГН хххххххххх - представител на ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 14 на 22.10.2015 год. в 16:59 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Пълномощно от Галин Неделчев Дурев, ЕГН хххххххххх - представител на ПП „Българска социалистическа партия“ - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 45 / четиридесет и / броя застъпници от приложения списък на ПП „Българска социалистическа партия“. Лицето Антония Ангелова Тонкова, ЕГН хххххххххх е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ . Постъпило е и заявление (Приложение N 69-МИ от изборните книжа) за регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на ПП „Българска социалистическа партия“ / един заместващ застъпник / , заявено от Иванка Петкова Петкова, ЕГН хххххххххх заведено към № 14 на 23.10.2015 год. в 15:57 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на заместващия застъпник. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 230–МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ” в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 69-МИ от изборните книжа) за регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ”, внесено от Таня Атанасова Такева, ЕГН ХХХХХХХХХХ за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 05 на 22.10.2015 год. в 14:50 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на заместващите застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат-флашка. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 1(един) броя застъпник от приложения списък на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ”. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 229–МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - НФСБ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - НФСБ, заявено от Костадин Иванов Иванов, ЕГН хххххххххх – пълномощник на Валери Симеонов Симеонов, ЕГН хххххххххх за участие в изборите за общински съветници на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 13 на 22.10.2015 год. в 16:26 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Пълномощно от 04.10.2015г. - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 17 /седемнадесет/ броя застъпници от приложения списък на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - НФСБ. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 228–МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, заявено от Димитър Любомиров Иванов, ЕГН хххххххххх пълномощник на Росица Йовчева Кабзева – Дикина, ЕГН хххххххххх - председател на ПП „Новото време“ за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 12 на 22.10.2015 год. в 15:35 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Пълномощно 9 от 10.09.2015г. от Росица Йовчева Кабзева – Дикина, ЕГН хххххххххх - председател на ПП „Новото време“. - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 25 / двадесет и пет / броя застъпници от приложения списък на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 227–МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, заявено от Атанас Николов Шопов, ЕГН хххххххххх за участие в изборите за общински съветници на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 07 на 22.10.2015 год. в 15:41 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 4 /четири/ броя застъпници от приложения списък на Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 226– МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : поправка на технически грешки в Решение № 182 – МИ/НР от 16.10.2015г. и Решение № 214-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК –Родопи . Общинска избирателна комисия Родопи служебно констатира, че са допуснати технически грешки в Решение № 182 – МИ/НР от 16.10.2015г. и Решение № 214-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК –Родопи. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 225 – МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600043 - с. Цалапица, община „Родопи“ с Вх. № 134 от 23.10.2015 год. и на Васил Иванов Гюрдиев – пълномощник на Реформаторски блок с Вх. № 140 от 23.10.2015 год. На 23.10.2015 год. с Вх. № 134 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев и на Васил Иванов Гюрдиев – пълномощник на Реформаторски блок с Вх. № 140 от 23.10.2015 год за промени в състава на СИК 162600043 - с. Цалапица, община „Родопи“, както следва: 1. В СИК 162600043: Иванка Георгиева Дачева, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Радка Илиева Тонева, ЕГН хххххххххх – Член. Ваня Величкова Мострова, ЕГН хххххххххх - член да бъде заменена с Димитър Иванов Въчков, ЕГН хххххххххх 2. В СИК 162600046: Моника Запрянова Петрова, ЕГН хххххххххх – член да бъде заменена с Елионора Славчева Янкова, ЕГН хххххххххх - член С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 224 – МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600027 - с. Марково, община „Родопи“ с Вх. № 134 от 23.10.2015 год. На 23.10.2015 год. с Вх. № 134 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600027 - с. Марково, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600027 Лариса Пандова Трендафилова, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Елена Петрова Папазова с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 223–МИ/НР / 23.10.2015

ОТНОСНО : Жалба на И.Д. кмет на с. Цалапица – Румяна Бръскова относно неспазване на Заповед 945/18.09.2015г. на Кмета на община Родопи. На 23.10.2015г. в 10.10ч.. в ОИК-Родопи по пощата е получена жалба от И.Д. кмет на с. Цалапица – Румяна Бръскова, с входящ N 34/ 23.10.2015г. Към жалбата е приложен снимков материал. В жалбата се твърди, че в с. Цалапица не са спазени местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания за изборна общински съветници и кметове , и националния референдум на 25.10.2015г. от партии и коалиции: ПП„БСП“, ПП“ДПС“, коалиция „Народен съюз“, ПП „Обединени земеделци“ в нарушение начл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 183, ал.3 ИК и Заповед 945/18.09.2015г. на Кмета на община Родопи. Видно от изпратения към жалбата снимков материал – действително са поставени агитационни материали на изброените по – горе политически партии и коалиции по електрическите стълбове. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения