Заседания

Заседание от дата 29.10.2015 от 17:00 часа.

Решения

№ 260 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600003 – с. Бойково, община „Родопи“ с Вх. № 169 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600003 – с. Бойково, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600003 Тихомир Иванов Тотев, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Анета Петрова Аргирова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 259 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600041 и СИК 162600045 – с. Цалапица, община „Родопи“ с Вх. № 169 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600041 – с. Цалапица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600041 Петър Гурков Динков, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Нонка Трендафилова Чушева с ЕГН хххххххххх. На 29.10.2015 год. с Вх. № 169 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600045 – с. Цалапица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600045 Васил Петров Ламбов, с ЕГН хххххххххх –Председател, да бъде заменен с Радка Аргилова Стефанова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 258 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на КП ББЦ за промяна в СИК 162600001 – с. Белащица, община „Родопи“ с Вх. № 168 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 168 е постъпило заявление от Таня Атанасова Такева промяна в състава на СИК 162600001 – с. Белащица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600001 Радослав Костадинов Пиронков, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменен с Ася Красимирова Найденова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 257 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Костадин Иванов Иванов - упълномощен представител на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - НФСБ за промяна в състава на СИК 162600035 – с. Ситово, община „Родопи“ с Вх. № 164 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 164 е постъпило заявление от Костадин Иванов Иванов за промяна в състава на СИК 162600035 – с. Ситово, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600035 Красимир Христов Дафов, с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменена с Румяна Атанасова Николова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 256 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600050 – с. Ягодово, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600050 – с. Ягодово, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600050 Янка Василева Рангелова, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Маргарита Рангелова Панайотова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 255 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600023 – с. Крумово, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600023 – с. Крумово, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600023 Костадин Нанков Илиев, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Елена Иванова Грозданова с ЕГН хххххххххх С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 254 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600029 – с. Оризари, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600029 – с. Оризари, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600029 Димитрина Иванова Добрева, с ЕГН хххххххххх –Председател, да бъде заменена с Ефтимия Василева Моллова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 253 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600032 – с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. , от Неази Азис Таир - упълномощен представител на ПП ДПС за промяна в СИК 162600034 – с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 166 от 29.10.2015 год. и от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на КП ББЦ за промяна в СИК 162600033 – с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 168 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600032 – с. Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600032 Елена Василева Портева, с ЕГН хххххххххх – Заместник-председател, да бъде заменена с Емил Стефанов Янев с ЕГН хххххххххх. На 29.10.2015 год. с Вх. № 166 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в СИК 162600034 – с. Първенец, община „Родопи“ както следва: В СИК 162600034 Силвия Емилова Мичева, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Мая Петрова Ковачева с ЕГН хххххххххх. На 29.10.2015 год. с Вх. № 168 е постъпило заявление от Таня Атанасова Такева за промяна в СИК 162600033 – с. Първенец, община „Родопи“ както следва: В СИК 162600033 Емилия Стефанова Ставрева, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Димитрина Михайлова Шишкова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 252 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600026 и СИК 162600027 - с. Марково, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600026 и СИК 162600027 - с. Марково, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600026 Христо Костадинов Чобанов, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменен с Йорданка Георгиева Згурова с ЕГН хххххххххх. В СИК 162600027 Величка Георгиева Велинова-Радулова, с ЕГН хххххххххх –Секретар, да бъде заменена с Лариса Пандова Трендафилова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения