Заседания

Решения

№ 9-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Писмо от Павел Михайлов Кмет на Община Родопи с изх. № 94П-67-2#67/05.12.2023 г. и наш вх. № 186/ 07.12.2023 г. с писмено предложение за назначаване поименния състав на секционните избирателни комисии, при постигнато пълно съгласие на проведените от него консултации с парламентарно представените партии и коалиции и инициативен комитет.

№ 8-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на избирателните секции в Община Родопи съобразно единната номерация на секциите при произвеждане на местен референдум на 17.12.2023 г.

№ 7-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Разпределяне на местата в СИК между парламентарно представените партии и коалиции при произвеждане на местния референдум, насрочен на 17.12.2023 г.

№ 6-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете на СИК в Община Родопи, включително председател и секретар, при произвеждане на местния референдум, насрочен на 17.12.2023 г.

№ 5-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41 ал. 3 от Изборния кодекс, чл. 8 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка със Заповед № Д-20-122 от 27.10.2023г. на Областен управител на област Пловдив и Заповед № 1896/ 23.11.2023 г. на Кмета на Община Родопи,относно определяне на места за обявяване на избирателните списъци за провеждане на местен референдум на 17.12.2023 г. в населено място с.Белащица с въпрос: „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

№ 4-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило писмо в ОИК Родопи от Кмета на Община Родопи с изх. № 94П-67-2#61/ 23.11.2023 г. и вх. № 187/ 07.12.2023 г., съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с Заповед № Д-20-122 от 27.10.2023г. на Областен управител на област Пловдив за насрочване на местен референдум на 17.12.2023 г. в населено място с.Белащица и Заповед № 1885/ 20.11.2023 г. на Кмета на Община Родопи, относно образувани избирателни секции, утвърдена номерация и адреси на територията на Община Родопи, за произвеждане местен референдум на 17.12.2023 г. в населено място с.Белащица с въпрос: „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

№ 3-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Определяне на работно време на ОИК – Родопи във връзка с провеждането на местен референдум на 17.12.2023 г.

№ 2-МР / 07.12.2023

ОТНОСНО : Определяне на начин и място на обявяване на решения на ОИК – Родопи, публикуване на проект на дневен ред, както и начин на изписване на номерацията на протоколите и решенията, които ще бъдат взети от ОИК – Родопи във връзка с провеждането на местен референдум на 17.12.2023 г.

Календар

Решения

  • № 200-МИ / 21.12.2023

    относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

  • № 12-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

  • № 11-МР / 17.12.2023

    относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения